autyzm    
  
 Copyright © 2003 - 2008  |    All rights reserved by PSTB ®   
 

    


 

 pstb   
   

autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju --- wczesna interwencja --- diagnozy --- szkolenia --- konsultacje ---

     Lista poparcia dla Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

Przeczytaj list poparcia od rodziców i list otwarty prezesa PSTB, wpisz się na listę popierając działalność stowarzyszenia

     Informacja dla członków PSTB

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, zgodnie z Uchwałą nr 18/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej zwołuje Powszechne Zgromadzenie Członków na dzień 22 czerwca 2014 roku, godzina 14:00. Zebranie odbędzie się w siedzibie PSTB, na os. Wysokim 7 w Krakowie. więcej...»
Propozycja zmian Statutu PSTB...»
Sprawozdanie finansowe za rok 2013...»


nasza misja

Misją Stowarzyszenia jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom.
             autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzen
Priorytety działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej stanowią:

  • inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie,
  • podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji,
  • aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
  • merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych

       więcej >
autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju

ważne informacje

■  Zapraszamy na Forum PSTB,
    w ramach projektu Infolinia i Punkt
    Poradniczo-Prawny

■ Stosowana Analiza Zachowania studia      podyplomowe i szkolenia
     Katowice..więcej..»
     Warszawa..więcej..»

Infolinia PSTB - bezpłatny numer
     0800-155-221

■ bezpłatne szkolenie dla rodziców
    i opiekunów

 

   autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozw
 

 
        
    


                                                                               autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju


   autyzm --- zespół Aspergera
                                              PSTB jest zafiliowanym oddziałem:

     
                                                                                strona główna  |  o nas  | kontak