autyzm    
  
 Copyright © 2003 - 2008  |    All rights reserved by PSTB ®   
 

     

 pstb   
   

autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju --- wczesna interwencja --- diagnozy --- szkolenia ---

ważne informacje

■ ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychiatrycznego na potrzeby Projektu „Infolinia i Punkt Poradniczo-Prawny”

■ Szkoła Podstawowa UMIEM ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017. W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 605 897 716

■ Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, zgodnie z Uchwałą nr 01/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku, na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej zwołuje Powszechne Zgromadzenie Członków na dzień 10 kwietnia 2016 roku, godzina 10:00. Zebranie odbędzie się w siedzibie PSTB, na os. Wysokim 7 w Krakowie » czytaj więcej

■ Informujemy, iż uchwałą nr 36/2015 z dnia 5 października 2015 roku Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej podjął decyzję, iż w 2016 roku Letni Turnus Rehabilitacyjny nie odbędzie się.

■ Audyt w ramach projektu „DROGI DO SAMODZIELNOŚCI - program wielokierunkowej, intensywnej terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

■ jest już dostępny nowy katalog szkoleń PSTB - klikniej aby pobrać katalog »

■  zapraszamy na Forum PSTB, w ramach projektu Infolinia i Punkt Poradniczo-Prawny

■  Infolinia PSTB - bezpłatny numer 0800-155-221nasza misja

Misją Stowarzyszenia jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom.
             autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzen
Priorytety działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej stanowią:

  • inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie,
  • podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji,
  • aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
  • merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych

       więcej >
autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju

       

       odwiedź nas na facebooku

      


 

 
        
    


                                                                               autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju


   autyzm --- zespół Aspergera
                                              PSTB jest zafiliowanym oddziałem:

     
                                                                                strona główna  |  o nas  | kontak