autyzm    
  
 Copyright © 2003 - 2008  |    All rights reserved by PSTB ®   
 

     

 pstb   
   

autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju --- wczesna interwencja --- diagnozy --- szkolenia ---

ważne informacje

■  Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej zaprasza na szkolenie TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - KURS WPROWADZAJĄCY. Szkolenie odbędzie się w Krakowie 7 listopada. Koszt: 350 zł. Zapisy pod adresem: biuro@pstb.org

■  Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej prowadzi nabór na bezpłatne zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku 4-7 lat posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie PSTB w Krakowie, dwa razy w miesiącu (co drugi piątek, godziny popołudniowe). Zapisy przyjmujemy do 15 października pod adresem: biuro@pstb.org

■  serdecznie zapraszamy na szkolenie: PECS-Poziom 2 oraz Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się - ostanie wolne miejsca!!

■  ankieta "Trudni uczniowie" - zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety której celem jest ustalenie skali problemu, jakim są tzw. „trudni uczniowie” (tj. uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, zaburzeniami zachowania, nasilonymi problemami wychowawczymi, ADHD/ODD, etc.) w klasach szkolnych

■  zapraszamy na Forum PSTB, w ramach projektu Infolinia i Punkt Poradniczo-Prawny

■  Infolinia PSTB - bezpłatny numer 0800-155-221nasza misja

Misją Stowarzyszenia jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom.
             autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzen
Priorytety działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej stanowią:

  • inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie,
  • podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji,
  • aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
  • merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych

       więcej >
autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju

       

       odwiedź nas na facebooku

      


 

 
        
    


                                                                               autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju


   autyzm --- zespół Aspergera
                                              PSTB jest zafiliowanym oddziałem:

     
                                                                                strona główna  |  o nas  | kontak  
 
            stronę odwiedziło 250769 użytkowników